Åsa Knoge

Idéprojekt till "Rum och Rymd"
Samarbete mellan astronomer och konstnärer.

En förändring av perspektivet på oss själva i tid och rum

Ett visuellt relativitetsteoretiskt perspektiv

I ett ovanifrånperspektiv med holografisk tredimensionell teknik digitalisera utställningsbesökarna till en rörlig projektion. Konstinstallationen bjuder den visuella effekten av att i nära realtid betrakta sig själv på avstånd.

- den visuella effekten visar vårt jordiska mått.


Åsa Knoge - Kort meritförteckning


Utbildning
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm
Skulptur, 5 år

Utställningar
1981 Konstnärsbolaget Stockholm
1984 Kulturhuset Stockholm: Miniskulptur
1985 Kulturhuset Stockholm: Teckningar från Ateljén
1988 Madrid Artfair
1989 Art Jontion Nice
1990 Stockholm Art Fair
1994 Kulturhuset Stockholm: Separat. Projekt: Hindrat
1995 Hana Saari Helsingfors: Separat
1996 Fabriken Göteborg: Separat
1997 Stockholm Kulturhuvudstad: Jorden från Jorden
1998 Gustav Vasa Kyrka: Laser/videoinstallation: Ljusår
2001 Samarbetsprojekt mellan astronomerna i Uppsala och konstnärer: Rum och Rymd
2002 Eco Art Balticum, Polen
2009 Februari: Utställning Kungl Akademien

Representerad
Moderna Museet
Nationalmuseum
Statens Konstråd
Stockholms Konstråd
Tyresö Kommun
Landsting
Skolor
Sjukhus
Åsa Knoge, Stockholm,
Mobil: 073-6733314, Epost: asa.knoge@hotmail.com